Pedigree

Mhondoro Chanzi of Chikomo Munda

Chikomo Munda Ajlin

Chikomo Munda Baneele

Musambani Easy for Chikomo Munda